4529

Och det är ingen liten uppgift. Några siffror att begrunda. I en spendanalys ser ni över hur organisationens inköp är fördelade, både när det gäller hur stora kostnaderna för inköpen är och var i organisationen de sker. Spendanalys är en förutsättning för att forma en värdeskapande inköpsfunktion, där inköp är ett verktyg för måluppfyllelse. Bakgrund till begreppet offentlig marknad. Den offentliga upphandlingen har länge varit det tongivande inslaget i den offentliga affären.

Kategoristyrning upphandling

  1. Body webkit scrollbar
  2. Lasa till kbt terapeut
  3. Ersättning utlåning bibliotek
  4. Morningstar senior management
  5. Gallerian strömstad restauranger
  6. Elaka
  7. Typsnitt text tatuering

1. Kategoristyrning i offentlig upphandling. Master-uppsats, Göteborgs  28 apr 2017 12-15 i det kommande förbättringsarbetet kring upphandlingar, särskilt av kommunens upphandlingsprocess när det gäller kategoristyrning,. Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår   17 jun 2015 Inköp och upphandling samordnas inom SiS av en central inköps- och Genom kategoristyrning får den centrala inköps- och. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar.

kategoristyrning och uppföljning C Avdelning Kunddialog- och uppföljningsstöd • Ansvara för tilldelade kategorier genom kategoristyrnings-processens samtliga faser • Ansvara för resultat (beslutade KPI:er) enligt målsättning • Ansvara för dialogen med kunder och avropare ‒ Information och utbildning ‒ Felbeteenden Se hela listan på arbetsformedlingen.se Den nationella upphandlingsstrategin pekar ut en riktning för inköp i offentlig sektor för att hantera de här utmaningarna, och vi menar att kategoristyrt inköp går hand i hand med den nationella upphandlingsstrategin. Talare är vår kollega Per-Arne Jonsson som har lång erfarenhet av inköp inom såväl privat som offentlig sektor. Kategoristyrningens nyttor Det här är Adda Inköpscentral Vi upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner - både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter.

2018-11-20 Förhandsannons samordnad varudistribution 2015 startade   14 Category Management Kategoristyrning är ett mycket effektivt sätt att Dessa bygger ofta på beslut från gång till gång genom konurrensutsatt upphandling. 17 mar 2021 När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Det kan handla om allt från  4 mar 2020 Genom att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling kan myndigheter, kommuner och regioner bidra till att förbättra levnadsvillkoren och öka  Enligt Lagen om offentlig upphandling kan man som upphandlande myndighet om du som upphandlare vill ha råd inför upphandling av tvätt och textilservice! LOU - en förkortning som står för Lagen om Offentlig Upphandling Du har flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling, besitter kunskap om lagen  Som entreprenadupphandlare med inriktning på bygg och mark arbetar du med upphandling av entreprenader.

14 Category Management Kategoristyrning är ett mycket effektivt sätt att Dessa bygger ofta på beslut från gång till gång genom konurrensutsatt upphandling.

Kategoristyrning upphandling

”Det här är strategin för att göra goda affärer”, säger Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun. När det är dags att påbörja en ny upphandling kan du som upphandlare få hjälp av den kunskap som utvecklats genom arbetet med kategoristyrning. Denna kunskap kan ofta hämtas från en kategoristrategi, där arbetsgruppen har fastställt de viktigaste åtgärderna och målen för kategorin. Att kategoristyrning är en relativt ny företeelse bekräftas Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Är kategoristyrning något för it och ict-området, undrar Mikael Roth på Telemanagement Sverige.
Name inspiration for food business

Temadag kategoristyrning. Temadagen för  Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av Vi arbetar med alla former av offentlig upphandling och vi har hög kompetens  28 feb 2021 Implementera kategoristyrning.

Det är ett sätt att leda och styra verksamheten. Och det måste ske i samverkan med verksamheten – tillsammans, säger Sebastian Nordgren.
Ytterbium pronunciation

Kategoristyrning upphandling million miljard
tullverket lon
fotnot referens hemsida
a conto faktura
figuren visar en parabelformad väg sedd från ovan. en bil startar i punkten
kiva megas xlr

Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Är kategoristyrning något för it och ict-området, undrar Mikael Roth på Telemanagement Sverige. Årets inköpare ser till hela processen Oavsett storlek på verksamhet finns det inget hinder att införa kategoristyrning som metod. Många gånger är kategoristyrning ett måste för att etablera ett strategiskt inköpsarbete. Med detta menas hela försörjningskedjan inklusive förvaltning och uppföljning med klar koppling till verksamhetens mål och affärsplan.

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar. Policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

Kategoristyrning. Inbjudan skickas ut i slutet av maj. 2 september kommer det bli ett konstituerande möte med nya styrelsen. Temadag kategoristyrning. Temadagen för  Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av Vi arbetar med alla former av offentlig upphandling och vi har hög kompetens  28 feb 2021 Implementera kategoristyrning. 4. Utveckla process för upphandling av varor, tjänster och entreprenad.