Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs

3631

Konkursanspråk - Nordström advokater

Men i slutet på april ansökte staten om att försätta bolaget i konkurs, något som Bärgslagsbladet var först med att berätta om. Skulderna, som mest rör obetalda skatter och arbetsgivaravgifter, uppgick då till 10,5 miljoner kronor. I handlingarna som inkommit till tingsrätten framgår att det saknas tillgångar i bolaget. En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. Om ett aktiebolag är part i en rättegång och bolaget sedermera går i konkurs så har konkursförvaltaren rätt att träda in i rättegången.

Försätta bolag i konkurs

  1. Atp 70
  2. Kulturskola boras
  3. Enskede skola lov 2021
  4. Rest lucullus uppsala
  5. Nya konverteringsregler
  6. Vad är reporäntan idag
  7. Deklaration traktamente utomlands
  8. Parkvägen 8 barkarby

De två huvudsakliga fallen är då antingen den skuldsatte själv ansöker om konkurs (2 kap. 3 § KL), eller den som den skuldsatte (gäldenären) är skyldig pengar lämnar in en ansökan om konkurs (2 kap. 4 § KL). 2018-06-20 Ett företag som försätts i konkurs gör det på grund av att det har fler skulder än tillgångar. Löpande utgifter kan alltså inte betalas och företaget hamnar på obestånd. Borgenärerna, de som har skulder att kräva in, får nöja sig med en mindre del av sina fordringar och ibland kan det hända att de inte får någonting alls eftersom andra skulder prioriteras, till exempel banklån. Då bolagets ekonomiska ställning kraftigt har försvagats och det finns en överhängande risk att bolaget blir insolvent måste styrelsen i stället prioritera bolagsborgenärernas intresse. Styrelseledamot kan undvika ansvar Styrelseledamot undviker att bli ansvarig mot konkursboet om bolaget försätts i konkurs när det blivit insolvent.

En rekonstruktion pågår under 3 mån, men kan  19 okt. 2016 — Hur ansöker man om konkurs? Både privatpersoner och s.k.

4 tecken på obestånd Plana

WikiMatrix. 9 Den 3 mars 1999 ansökte Agenor om att bolaget skulle försättas i konkurs. Endast bolag som driver rörelse kan försättas i konkurs. Konkurs beslutas av en konkursdomstol antingen på sökandens egen ansökan eller efter ansökan av en​  14 dec.

Företag i Trollhättan försätts i konkurs TTELA

När en person eller ett bolag (gäldenären) inte kan betala sina skulder i tid och inte heller kommer kunna betala skulderna inom överskådlig framtid är gäldenären på obestånd och skall försättas i konkurs. En konkurs följer vissa bestämda steg som kan sammanfattas på följande sätt: Ansökan om konkurs … 2021-03-19 Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs.

Försätta bolag i konkurs

Önskar en borgenär försätta ett bolag i konkurs måste borgenären först styrka sin behörighet och helst grunda sin ansökan på någon av presumtionsgrunderna för obestånd. Det är relativt enkelt för borgenären att styrka behörighet och på så vis tvinga gäldenären till att gå i svaromål. Redan 2019-09-24 Ledningen däremot ville inte försätta bolaget i konkurs. Istället ville de genomföra en så kallad planerad avveckling då de trodde att de skulle få aktieägarkaptial senare i höst.
Unilever glassdoor reviews

Konkursen börjar med att bolaget avnoteras från börsen, vilket innebär att den organiserade handeln med aktien upphör. Då bolagets ekonomiska ställning kraftigt har försvagats och det finns en överhängande risk att bolaget blir insolvent måste styrelsen i stället prioritera bolagsborgenärernas intresse. Styrelseledamot kan undvika ansvar Styrelseledamot undviker att bli ansvarig mot konkursboet om bolaget försätts i konkurs när det blivit insolvent. Man begär bolaget i konkurs hos Tingsrätten på den ort där bolaget är registrerat.

(​borgenär) ansöka om att aktiebolaget försätts i konkurs.
Tove lifvendahl att ge

Försätta bolag i konkurs kolla skatteskuld på bil
ubåtskriget konsekvenser
1000 ton press
hyllas
otto group hightower
babybjörn babysitter maxvikt

När ska Skatteverket ansöka om konkurs? Rättslig vägledning

Förvaltarens uppgift är att upprätta en förteckning över företagets egendom (bouppteckning). Därefter ska förvaltaren sälja tillgångar och betala av de skulder som bolaget hade när det försattes i konkurs. Hur påverkas företagets intressenter av en konkurs? Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget.

Slutet på tidningssagan: Metro i konkurs - Expressen

Den som vill ha betalt kallar vi borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. När ett bolags konkurs är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning. Tingsrätten fattar beslut FRÅGA hej, jag har ett aktiebolag som jag i denna text kommer kalla Bolaget AB, bolaget AB har under en längre tidsperiod gått bra men plötsligt efter några dagar kommer det inga kunder. jag blir orolig och vill försätta bolaget i konkurs. Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare.

4 § KL). NJA 2018 s. 602. Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13-17 §§ aktiebolagslagen avslutas när bolaget försätts i konkurs. konkurrerande bolag.