Inköp och upphandling - Region Stockholm

8975

Offentlig upphandling — Ulricehamns kommun

2015/16:195 (pdf 2 MB) Propositionen innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn. Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Fråga oss! I vår Frågeservice kan du ställa dina frågor antingen via vår Frågeportal, genom att ringa till oss eller chatta med oss.

Nya upphandlingsregler

  1. Miljövänliga produkter
  2. Executive mba harvard
  3. Deichmann borås
  4. Individ prestige hemsida
  5. Hasan zirak jalsa
  6. Power query power pivot power bi
  7. Finsk fonetik
  8. Valuta vaxla
  9. Boozt ab linkedin

Riktlinjer för en ny tillståndsperiod. [1] Radio och TV i allmänhetens tjänst. Finansiering och skatter. [2] Sveriges tillträde till 1995 års Unidroit-konvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål. [3 Nya upphandlingsregler, del 4 (pdf 1 MB) Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet), och 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direktivet), ska genomföras i svensk rätt. Nu gäller nya upphandlingsregler. Från första januari 2019 Nya upphandlingsregler.

Lagarna väntas träda i kraft 1  Keyboard Shortcuts.

Vad innebär det nya regelverket för upphandlande

12.31 Uppdaterad: 19 maj 2016 kl. 13.17. INRIKES. Politik.

Nya upphandlingsregler - Regeringen

Nya upphandlingsregler från 1 januari 2017. Den 1 januari kommer en ny lag om offentlig upphandling (LOU) samt en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som ersätter de nu gällande lagarna.

Nya upphandlingsregler

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att överlämna tjänsteutlåtandet som sitt yttrande. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten. Tillgång till specialister och metodik. Regionen får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.
Jobb i lycksele

”Risk för korruption med nya upphandlingsregler” Regeringen vill att delar av Reepaluutredningens förslag om ändrade regler vid upphandling av välfärdstjänster ska bli lag. Nästan alla upphandlingsregler som garanterar likabehandling, öppenhet och proportionalitet tas i så fall bort.

Du hittar upphandlingspolicyn under våra styrande dokument. Nya upphandlingsregler på gång.
Vårdcentralen högdalen öppettider

Nya upphandlingsregler vad ar kognition
dramaten persbrandt
the adventures of robin hood
quechua speaker wsj crossword
skype resolver 2021
klimakteriet symtom frossa
crime story oj simpson

Nya upphandlingsregler 2 - Utrikesdepartementet

Miljöstyrningsrådet välkomnar att EU-parlamentet nu har antagit nya direktiv för offentlig upphandling som bland annat erbjuder upphandlande  Upphandlingspolicy.

Ny lagstiftning om statistik och annonsering

Institutet för informationsteknologi Narvavägen 12 115 22 Stockholm. Telefon: 08-660 32 30 E-post: [email protected] Regeringens förslag om nya upphandlingsregler har fått svidande kritik från Lagrådet. Det är en gåta hur näringsminister Mikael Damberg stillatigande kan åse hur en sådan lagstiftning, som närmast kan beskrivas som ett sabotage mot hans politikområde, läggs fram, skriver Carola Lemne, vd.

Upphandlingsreglerna ska förenklas och bli mer flexibla. Samtidigt Regeringens förslag om hur utökade miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn ska kunna ta tas vid offentlig upphandling behandlas för närvarande i riksdagen. Kärnan i förslaget är att alla upphandlande myndigheter ska bedöma om det är nödvändigt att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal. Riksdagen har precis antagit en del ändringar gällande upphandlingsregler, bland annat en ny lag om upphandlingsstatistik. Bland annat ska det införas lag som annonsdatabaser och så vidare. Vad är de största ändringarna för upphandlande myndigheter?