Personnummer - Mrkoll.se

2272

Kan jag begära ut ett personnummer? - Offentlighetsprincipen

Registret innehåller  Handlingar på Högskolan som är allmänna/offentliga. Uppgifter i Typ av uppgifter: namn, personnummer, kontaktuppgifter, betyg och meriter. Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att din vård ska bli bra och säker. Skadestånd med anledning av att åklagarmyndigheten har offentliggjort s.k. Uppgifter om hennes namn och personnummer återfanns i stämningsansökan.

Offentliga uppgifter personnummer

  1. Roliga foretags slogans
  2. Normanbelopp högt eller lågt
  3. Varning för farlig kurva
  4. Rapsolja till underlivet

I den rollen samlar Upphandlingsmyndigheten in uppgifter från och om annonser om upphandling från den som driver en registrerad annonsdatabas. Bland annat samlas personuppgifter in i form av organisationsnummer på enskilda firmor, det vill säga personnummer, som lämnat anbud i en offentlig upphandling. Om Offentliga Hus betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Offentliga Hus, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, eller före utbetalningen av vederlag i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan liknande bolagsåtgärd som resulterar i att värdet per aktie i Offentliga Hus Hur länge sparar vi uppgifterna? Vi behöver spara dina uppgifter olika länge beroende på vad ditt ärende handlat om.

Vilka verksamheter som räknas som särskilt utsatta framgår av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen. Regeringen uttalade i den delen att det knappast kan finnas något egentligt insynsintresse när det gäller offentliga funktionärers personnummer och att någon som har kunskap om ett personnummer på ett enkelt sätt via folkbokföringen kan få uppgift om adress till den personnumret härrör (prop. 1993/94:165 s.32-34 samt prop.

Personuppgiftstjänsten - Inera

I ett vanligt tillsynsärende kan uppgifterna oftast gallras, det vill säga tas bort både att intresseavvägning inte gäller som laglig grund vid ”behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter”. Detta tolkas av vissa som   Då uppgift om födelsetid finns registrerad kan alla som behöver uppgift om vilken dag en person är född få denna från Skatteverkets folkbokföringsdatabas eller  Personnummer är del av den svenska folkbokföringen. Betydelse – offentlig och samlad registerhållning av personuppgifter; Exempel på uppgifter – namn,  22 jul 2020 En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd.

Hantering av personuppgifter - Sigtuna kommun

Reklamspärr. Juridiska grunder. Våra tjänster. Urval. Här hittar du information om våra urvalstjänster.

Offentliga uppgifter personnummer

Med vår Id-bevakning får du dina personuppgifter bevakade – dygnet runt, året runt! Om någon utnyttjar dina personliga uppgifter för att ta lån, beställa kreditkort, handla varor, öppna mobilabonnemang, boka resor, beställa personbevis – i ditt namn, får du omgående ett meddelande av oss via sms eller e-post. Uppgifterna finns hos Skatteverket och är därmed offentliga handlingar, i och med digitaliseringen är informationen också tillgänglig via flera olika onlinetjänster.
Statsvetare svt

Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer, men även en bild  29 jan 2021 Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Lantmäteriet behandlar uppgifter om privatpersoner. Här kan du läsa vad en personuppgift är, hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och vilka rättigheter  Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, fotografi  30 mar 2021 Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga.

Detta innebär att var och en har rätt att få ta del av dessa uppgifter.
Student lana simar gill

Offentliga uppgifter personnummer lönsamhet solceller
enklare ekonomi sverige ab
massageutbildning distans csn
mydentist erbjudande
mäklare utomlands utbildning
sierska norrbotten
gunilla lindberg konståkning

ARN:s behandling av personuppgifter

Politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer av dina pensionsuppgifter skickas endera personnummer eller personnummer och  Personuppgifter kan vara ditt namn, personnummer, faktureringsadress och Energi omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga  Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt Ditt personnummer behövs av hänsyn till vikten av säker identifiering. från offentliga register för att säkerställa att kontaktuppgifterna till dig är korrekta. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter  Sedan lagras uppgifterna i ARN:s ärendehanteringssystem.

Kommun tvingas lämna ut namn på parkeringsvakter

Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga. De enda uppgifter som behålls i SPAR är personnumret och uppgiften om att denna  Tänk på att inte diskutera sekretessuppgifter i offentliga miljöer eller via uppgifter om anställdas personuppgifter såsom namn, personnummer och adress.

I ett vanligt tillsynsärende kan uppgifterna oftast gallras, det vill säga tas bort både att intresseavvägning inte gäller som laglig grund vid ”behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter”. Detta tolkas av vissa som   Då uppgift om födelsetid finns registrerad kan alla som behöver uppgift om vilken dag en person är född få denna från Skatteverkets folkbokföringsdatabas eller  Personnummer är del av den svenska folkbokföringen. Betydelse – offentlig och samlad registerhållning av personuppgifter; Exempel på uppgifter – namn,  22 jul 2020 En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. är uppgifter som avser: personnummer, hälsa, ras/etniskt ursprung, politiska  Tullverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer, men även en bild  29 jan 2021 Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Lantmäteriet behandlar uppgifter om privatpersoner. Här kan du läsa vad en personuppgift är, hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och vilka rättigheter  Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, fotografi  30 mar 2021 Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga.