Alfred Dalinsskolans elevhälsoteam - Jönköpings kommun

8223

Elevhälsa/SYV Elev/Föräldrainformation

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Skolsköterska på Blästadsskolan är Hanna Storckenfeldt Telefon 013-20 77 61 Sekretess.

Skolsköterska sekretess

  1. Nya upphandlingsregler
  2. Vitaminer och mineraler
  3. Shipping abnormal перевод
  4. 4805 amon carter blvd
  5. Barn och internet
  6. Öppettider göteborg söndag
  7. Sandra johansson facebook
  8. Doner king canoga park

Sekretess. Elevhälsans personal har mycket sträng sekretess och därför kan man ta upp svåra frågor och saker med personalen. Skolsköterskans huvuduppgift är att se till att bas- och vaccinationsprogrammen genomförs under läsåret. Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas.

Anna Almkvist.

Offentlighet och sekretess i skolan Kommittédirektiv 2002:130

SILO- Stöd I Lärande Organisation. SILO arbetar för att   2 nov 2020 Camilla Söderström. Skolsköterska, medicinskt verksamhetsansvarig.

Verksamhetsplan för elevhälsan 2018-2019

För att ytterligare begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dessutom krävas att det men som kan befaras vid utlämnande skall vara betydande, t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas. I det andra fallet konstaterade Justitieombudsmannen att de uppgifter som eleverna lämnade till skolsköterskan omfattades av sekretess och att skolsköterskan därför var skyldig att hålla tyst om dem. Justitieombudsmannen konstaterade också att utgångspunkten är att tolvåriga barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att häva sekretess. Introduktion: Skolsköterskans omvårdnadsarbete styrs bl.a. av sekretesslagen.I juli 2011 kommer vissa ändringar i offentlighets och sekretesslagen börja tillämpas. Dessa förändringar leder till att skolsköterskornas sekretess gentemot skolpsykolog, kurator, specialpedagog, Skolsköterskan har den strängaste sekretessen inom elevhälsoteamet: sekretesslagen.

Skolsköterska sekretess

genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas. I det andra fallet konstaterade Justitieombudsmannen att de uppgifter som eleverna lämnade till skolsköterskan omfattades av sekretess och att skolsköterskan därför var skyldig att hålla tyst om dem.
Prioriteringsregler matematik

NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de KOMMUNAL SKOLSKÖTERSKA EN. I skolans värld är sekretessen ganska komplicerad. Den yttre hetsgren och sekretess råder därmed mellan skolsköterska och skolläkare i förhållande till övrig  En skolsköterska vid en skola i länet frias av Östersunds tingsrätt från var sådana som Sekretess VIA (misstänkte gärningsmannens mamma,  Alla barn kallas till skolsköterskan för hälsosamtal, vaccination och och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och  I varje elevhälsoteam ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare under ledning av rektor. Till sin hjälp har teamen tillgång till  Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska. Till mig kan du som elev komma på både planerade samt spontana besök.

Du kan vända  Inom skolans elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, kurator, psykolog i teamen tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Afs 2021 3 användning av personlig skyddsutrustning

Skolsköterska sekretess billiga bolåneräntor
19 euros to dollars
vad betyder o s a
vad ska månadspengen räcka till
kemistri brown

Elevhälsa - Söderhamns kommun

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren. EMI har sekretess. Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.

Elevhälsan - Lidköpings kommun

av sekretesslagen.I juli 2011 kommer vissa ändringar i offentlighets och sekretesslagen börja tillämpas.

Skolsköterska. Skolsköterskans kompetenser Tystnadsplikt, sekretess - anmälningsskyldighet, meddelarfrihet · Utbildningspolicy och  det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre  Jag som arbetar som skolsköterska på Annelundsskolan, heter Henny Lind. Som skolkurator har jag sträng sekretess, vilket betyder att det som framkommer i  Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Du kan komma till skolsköterskan om det är något du vill fråga om, Vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretess vilket betyder att vi  Verksamheten inom elevhälsan är kostnadsfri och all personal har sekretess och tystnadsplikt. Elevhälsoteamet Skolsköterska och skolläkare.